plyo-digitalisering
Plyo

Digitalisering er abstrakt,
derfor konkretiserer vi det

Nedenfor finner du alt
det du trenger å vite
om digitalisering


Hva er egentlig digitalisering?

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten.

Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller omstilling, og omstilling innebærer i de fleste tilfeller digitalisering. Sånn sett kan man godt si at digitalisering er omstilling, selv om det fortsatt finnes både digitaliseringsprosjekter uten organisasjonsutvikling, og organisasjonsutvikling uten digitalisering. På sitt beste kan digitalisering – forstått som det å introdusere ny teknologi i en organisasjon – være en katalysator for forenkling av kompliserte regelverk og fornying av gammel og tungvinn forvaltningspraksis.

I utgangspunktet er digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Begrepet digitalisering rommer derfor også etablering av nye IT-systemer som opprettholder rutiner som utføres manuelt, selv om noen av de største besparelsene ved digitalisering ofte kommer når rutiner ikke bare blir digitale, men også kan automatiseres. Slik begrepet blir brukt i dag, omfatter det dessuten også oppgradering av gamle og utdaterte løsninger, selv om gamle IT-systemer strengt tatt allerede er digitale.


- Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Rapporter viser at
de som leder digitalt
vokser raskere

Her finner du et utdrag fra en rekke
rapporter om de viktigste punktene
rundt digitalisering - for dette er
noe som berører oss alle.

Les mer

Vi skaper dokumentert
vekst i Bergen

Les om hvordan vi jobber med å
digitalisere et eiendomselskap.

Les Webu-caset

Hvor begynner man
å digitalisere?

Her finner du fire steder
hvor man kan starte
å digitalisiere

Fire utgangspunkt

Ønsker du å vite mer om
hvordan digitalisering
skaper ny vekst?

I alle utfordringer er det store muligheter. Vi holder derfor presentasjoner om digitalisering og digital strategi for mange ledelser, for å hjelpe de navigere og tilrettelegge for fremtiden.