plyo-io-2019

Integrasjon med meglersystmer

Vårt system snakker direkte med meglersystemet "Webmegler" og "Vitec" slik at megler får alt på ett sted


Hvordan fungerer det?

Vår løsning for digitale prospekter er integrert med flere meglersystem via databasert API-integrasjon, slik at prosjektdata i prospektet til enhver tid er synkronisert med prosjektet i meglersystemet - helt automatisk.


 


 

Hva synkroniseres?

Prosjektdata i prospektet hentes direkte fra APIet. Dette er typisk nøkkeldata som blant annet lokasjon (adresse) og prosjektnavn.

Videre kan også boligdata på enhetsnivå hentes inn i boligvelgeren. Dette er typisk nøkkeldata som blant annet

  • Bolig/leilighets-ID
  • Salgsstatus
  • Pris
  • Areal (BRA, P-rom)
  • Antall rom (soverom osv)  
  • Fellesutgifter m.m.

Aktuelle felter varierer iht. meglers bruk av systemet, og kartlegges etter nærmere avtale.

Interesseskjema i prospektet er også integrert, på prosjektnivå, enhetsnivå eller begge deler. Når dette er fungert sendes interessent-data direkte til APIet, som for eksempel for- og etternavn, e-post, telefonnummer osv. Nødvendig samtykke hentes inn gjennom skjema i prospektet, slik at alle forhåndsregler er tatt i tråd med GDPR.


 

Prosess og kostnader

For å sette opp prosjektintegrasjon med ditt meglersystem, er vi avhengig av å få etablert API-avtale med tilbyder, opprette sikre tilgangsnøkler, samt kartlegge hvorledes data skal synkroniseres. Alt dette gjør vi gjennom et forprosjekt sammen med dere. Her er det i hovedsak vi som har dialogen med API-tilbyder, og forespør dere om nødvendig informasjon underveis.

Kostnad vil alltid være avhengig av omfang, og etter forprosjektet vil vi kunne spesifisere pris. Dette vil være en fast, månedlig sum som alltid dekker

  • Oppsett og konfigurasjon
  • Drift og hosting av integrasjonen
  • Monitorering (kvalitetssjekk)
  • Support ved eventuelle datafeil


 


 

Integrerte systemer

Spørsmål

Har du flere spørsmål knyttet til integrasjoner?