plyo

Plyo.Boligvelger: Hva trenger du?

Her finner du en beskrivelse av hva vi behøver for igangsette arbeid med boligvelger, og for å kunne garantere et godt resultat

Kort oppsummert behøver vi

 1. Høyoppløselige fasadebilder/rendere
 2. Kontaktinfo til megler
 3. Plantegninger i PNG format
 4. Ferdig verifisert prisliste i Excel format eller i Meglersystem
 5. Spesifisering av hvilke kolonner/felter fra prislisten som ønskes vist i boligvelger


For boligvelgere som skal integreres med meglersystem er ikke pkt. 3 nødvendig, men vi behøver da også følgende:

 • Info om type meglersystem (Vitec Next, Webmegler, Webtop Stream)
 • Kontaktinfo til person hos megler som godkjenner tilgang til data i meglersystem
 • Database- og prosjekt-ID for prosjektet i meglersystemeGenerelle krav til visuelt innhold

Media (bilder)

For kunne garantere god brukeropplevelse med skarpe og gode gjengivelser av byggets fasader, plantegninger og øvrige bilder stiller vi krav til media som blir benyttet.

Fasadebilder

Boligvelgeren må ha ett fasadebilde/oversiktsbilde som minimum. I tillegg kommer bilder av øvrige bygg eller fasader som ønskes vist i boligvelgeren. Følgende krav ligger til grunn for denne typen bilder:

 • Minimum oppløsning: 2800x1200px
 • Minimum ratio (dvs. bredde delt på høyde): 2,33
 • Filtype: JPEG

Plantegninger

Plantegninger lastes inn på underside per enhet. Krav til disse:

 • Minimum anbefalt oppløsning: 2000px langs lengste kant
 • Filtype: SVG eller PNG på transparent eller hvit bakgrunn
 • Alle bildene må ha likt utsnitt (dvs. like mye “luft” rundt alle kanter)

Ved integrasjon med meglersystem kan plantegninger hentes ut direkte derfra. Det må i så tilfelle avklares med megler at disse er lagt inn i løsningen.

Manuell uthenting av plantegninger fra PDF

Dersom isolerte bildefiler for plantegninger som spesifisert over ikke foreligger, men må hentes ut av eksempelvis PDF tilkommer et tillegg i prisen (se prisliste).

En slik PDF må være “flattened”. Dette kommer typisk fra arkitekt, som her må lagre PDF i et format som ikke ivaretar alle lag/polygoner som normalt foreligger i originale arkitekttegninger. Årsaken til dette er at slike filer ofte er så tunge at vi ikke klarer å lagre ut plantegninger som egne bildefiler.

Utomhusplan

Vi behøver utomhusplan eller lignende for å kunne orientere oss i bygg/bolig-feltet, slik at det er klart for oss hvor i bygget/området de ulike enhetene er lokalisert. En slik PDF må være “flattened” fra arkitekt (ref. forrige avsnitt).

Øvrige stemningsbilder

Interiør- eller eksteriør bilder (rendere, foto) kan benyttes som stemningsbilder inne på enhetssidene. Krav til disse:

 • Minimum oppløsning: 2000px langs lengste kant
 • Filtype: JPEG

Dette kan også hentes ut fra meglersystem.


Prisliste

Vi ber om at endelig prisliste oversendes i Excel-format ved prosjektstart. Alle kolonner som ønskes representert i prisliste i boligvelgeren må være med her. Dersom det forekommer endringer i prisliste etter oppsett av boligvelger kommer et tillegg for merarbeid som prises på timer. Prisliste i PDF, Word eller annet format medfører også et pristillegg (se prisliste).

Ved integrasjon med meglersystem vil priser og data hentes ut direkte derfra, men vi tar ønsker instrukser om hvilke kolonner som er ønsket i boligvelgeren.

Prisliste må være verifisert korrekt før vi kan påbegynne arbeid med boligvelgeren.

Korrekturrunder som skyldes feil i grunnlaget vil faktureres kunde.

Integrasjon med meglersystem

Vi støtter direkte integrasjon av boligvelger mot følgende meglersystem:

 • Vitec “Next”
 • Websystemer “Webmegler”
 • Webtop “Stream”

Integrasjonen tilrettelegger for direkte innsending av interessent registreringer, samt henting av data til boligvelger, og kontinuerlig synkronisering av dette, inkludert salgsstatus.

Dersom det er ønskelig med en slik integrasjon ber vi om følgende

 • Kontaktperson som er ansvarlig for systemets database hos kunde (Navn, telefon, e-post)
 • Database- og Prosjekt-ID i systemet

For Vitec ser dette typisk slik ut: C0114545-B4B3-4447-86D2-EDC3589D18B2

For webmegler: “internal ID” som ser slik ut 3030350 og “extern ID” som ser slik ut: 133189009

All prosjektdata må være verifisert korrekt i meglersystemet før vi kan påbegynne arbeid med boligvelgeren. 

Korrekturrunder som skyldes feil i grunnlaget vil faktureres kunde.

Spesifisering av kolonner

Dersom ikke samtlige kolonner i prislisten skal representeres i boligvelgeren, behøver vi spesifisering av hvilke kolonner/felter fra prislisten som ønskes vist. 

Disse kan vises på to nivåer - i selve prislisten under boligvelger bildet, og/eller inne på underside per enhet.

Kontaktinfo

Følgende kontaktinfo behøves til nettsiden:

Megler

Navn og e-post til megler(e)

Juridisk ansvarlig

Selskapsnavn samt e-post til bruk i personvernerklæring.

Plyo