plyo-io-5

Hvordan balansere profil, design og unikhet med optimalisering av salg?

2022-10-26
Dagens digitale utbyggere stiller stadig større krav til særegenhet og differensiering av det visuelle. Dette er noe som både motiverer og stimulerer oss i Plyo. Samtidig har vi de siste fem årene opparbeidet oss mye kunnskap om når det blir utfordrende å fremme unikhet, uten at det går på bekostning av salg.

Gjennom fem års erfaring med å digitalisere salg og utleie av eiendom, har Plyo levert over hundretalls boligprosjekter for ulike små og store kunder. I løpet av den samme tiden har markedet for digitale utbyggere blitt stadig mer modent, og i dag stilles det langt større krav til særegenhet og differensiering av det visuelle enn tidligere.

Utbyggere kan for eksempel ønske at boligportaler og boligprosjekter synliggjør deres spesifikke merkevare på kreative og raffinerte måter, samtidig som konkrete salgsmål skal nås.

Som et PropTech-selskap i dette landskapet etterstreber Plyo hele tiden å dekke kundenes behov og imøtekomme deres ønsker. Vi er opptatt av nytenking både når vi er i dialog med kunden og når vi jobber kreativt med forskjellige løsninger for å synliggjøre merkevaren til en utbygger og et prosjekt. Samtidig er det viktig for Plyo å understreke at høy grad av unikhet og frihet kan gå på bekostning av salg. Med andre ord er ikke unikhet nødvendigvis det som sikrer at de konkrete salgsmålene nås. 

Vi har bedt Herman Wenstad, Chief Innovation Officer i Plyo, utdype.

–  I utgangspunktet burde unikhet operere innenfor de optimaliserte rammene for salg og konvertering. Man må se mulighetene og valg av særegen visualisering av digitale boligprosjekter opp mot hva vi vet om best practice innen salg, Det er selvsagt sant at unikhet er viktig, men det må ses i sammenheng med optimalisering, og den slags sitter vi på mye kunnskap om etterhvert.

Enda mer unikhet fra Plyo fremover

I tråd med veksten av markedet for digitale utbyggere, kan man forvente mer unikhet fra Plyo fremover. StorOslo Eiendom, Fredensborg Fritid og Folkhem i Sverige er noen av våre kunder som vi jobber tett med for å utvikle mer unikhet. 

– Vi jobber for tiden med mange parallelle løp, hvor vi både ser på bærende unike elementer som blendes sammen med mer optimaliserte byggeklosser på den ene siden og mer helhetlige skreddersøm-prosesser på den andre. Det viktigste for oss er alltid å sikre at vi har en god kartlegging- og planleggingsprosess sammen med kunden for å forsikre et godt resultat, sier Herman Wenstad.

Her er kan du se noen kundereferanser der unikhet blir vektlagt:

Flere nyheter

Her ser du alle våre nyheter og produktoppdateringer