plyo-io-5

Vi gratulerer Fredensborg Fritid med ny portalside

2022-11-25
I Plyo opplever vi at alle leveranser vi står for gir oss nye, spennende og morsomme erfaringer. Samtidig er det ikke til å komme ifra at noen prosjekter skiller seg ut. Her forteller vi om portalen vi lagde for Fredensborg Fritid.

Fredensborg Fritid er en av Norges ledende destinasjons- og fritidsboligutviklere. De har en bred portefølje med fritidsboliger som er under utvikling og er svært opptatt av måten de bidrar til aktivitetsinfrastruktur i sine destinasjoner, og ansvaret de har for å være med på å utvikle en slik infrastruktur videre. 

Som selskap har de både “industriell og finansiell kompetanse fra Fredensborg, kombinert med lokal forankring og aktivt eierskap på sentrale virksomheter på destinasjonene”, slik de selv formulerer det på sine egne nettsider.

Kompetente og solide aktører på nivå med Fredensborg Fritid har et høyt ambisjonsnivå med tanke på design og kundereise. De har ofte helt konkrete ønsker og innspill til flere detaljer underveis i samhandlingsprosessen; ergo er det ikke så rart at slike oppdrag utfordrer oss litt ekstra og skaper resultater vi synes er verdt å trekke frem. 

Hva vi spesifikt utviklet og leverte for kunden

Tidlig i dialogen som Plyo hadde med Fredensborg Fritid om å utvikle deres portal, gjorde de det tydelig at et av deres største ønsker var å skape en helhetlig kundereise. Fra selskap og videre inn i destinasjon, samt inn i prosjekter på hver destinasjon. De ønsket dessuten at alt på nettsiden deres skulle oppleves som frittstående, men samtidig være sentralisert. 

"Plyo innfridde våre ønsker om å skreddersy en helt unik navigasjon som lar besøkende bevege seg sømløst mellom ulike destinasjoner og prosjektsider, uten å forlate vår selskapsside. Å få utvikle en plattform der både grensesnitt og design er spesialtilpasset vårt behov er vi svært fornøyde med." 

Markedssjefen i Fredenborg Fritid, Karianne Timraz.

For en teknologi-, plattform- og kundereiseutvikler som Plyo, representerer slike konkrete behov og ønsker en kompleks oppgave, men også veldig interessante problemstillinger som sådan. For øvrig er dette en trend vi ser blant flere av våre utbyggere; et økt fokus på område og destinasjon, noe vi synes er spennende. 

Vi har bedt Paul René Engejordet, Plyos Chief Product Officer, om å utdype rundt det Plyo har levert: 

“Den vertikale ‘swipe-navigasjonen’ vi skreddersydde for Fredensborg Fritid, skaper en mer helhetlig og hierarki-fri kundereise, samtidig som det åpner for full sentralisering med alle fordelene det medfører. Vi er fornøyde med produktet, resultatet og de nye mulighetene vi her har åpnet for utbygger".

Det er både gøy og lærerikt å jobbe med Fredensborg Fritid, med de kravene som følger med å jobbe med denne type kunder. De får oss til å strekke oss litt lenger og utfordrer oss på flere nivå underveis i utviklingsprosessen. 

Vi gleder oss til samarbeidet fremover, med videre optimalisering og digitalisering av deres behov og arbeidshverdag. Nye initiativer utforskes allerede og vi skal være den digitale sparringspartneren for alle våre kunder, slik vi alltid søker å være.

Flere nyheter

Her ser du alle våre nyheter og produktoppdateringer