plyo-io-5

Plyo.Destination følger opp trender innen by- og stedsutvikling

2023-02-09
Store aktører innen by- og stedsutvikling tar stadig mer eierskap i hvordan de profilerer hele området og gjør det attraktivt. Lær mer om hvordan vi møter trenden med vårt produkt Plyo.Destination.

Via kundene våre som driver med store utbyggingsprosjekter, erfarer Plyo at det handler mer og mer om å plassere boligen inn i livet til boligkjøperen. I den andre enden er kjøpere mer opptatt av elementer som bygulv, aktivitets- og kulturtilbudet, delingskonsepter og hva i området rundt som vil komme til å påvirke deres hverdag eller ferier. 

I følge Magnus Kristiansen (Chief Customer Officer) og Severin Gresvig (Chief Commercial Officer) i Plyo, er dette selve kjernen i hva stedsutvikling handler om og en trend som er kommet for å bli. I denne saken forteller de om hvordan Plyos nye produkt Plyo.Destination fungerer for å fasilitere for å møte utbyggeres og boligkjøperes behov.

En helhetlig og digitalt oversiktlig presentasjon av et område under utvikling

– De større boligutbyggerne tenker rett og slett mer helhetlig og utadrettet når de kommuniserer om eksempelvis næringen, naturen og ulike aktivitetstilbud i miljøet de bygger ut. Ideen er at boligkjøpere vil og skal ha mer informasjon om hva som skjer der de ferdes fra de parkerer bilen etter jobb og går inn døra til sin egen bolig, sier Magnus.

– Salgsstrategien for prosjekter innen stedsutvikling er å øke attraktiviteten for boligkjøpere gjennom å presentere et nytt område under utvikling på en helhetlig og digitalt oversiktlig måte. Og ettersom enkelte destinasjonssider kan bety ulike ting for brukere og interessenter, stilles det krav til en mer kompleks måte å presentere et stort prosjekt på, sier Severin.

Så hvordan løser man dette digitalt, for å kunne vise både til boenheter, miljøet og næringen i et boligområde eller en destinasjon under utvikling?

– Man må kunne vise mangfoldet av elementer som utgjør helheten. Du selger ikke ett kvartal i isolasjon, fordi det har mye å si for bomiljøet et sted når det senere for eksempel skal settes opp flere bygg med totalt 600 nye enheter. Man må derfor tilrettelegge for en oversiktlig, overordnet presentasjon av hele området, samtidig som man kan se hvert enkelt kvartal, hver boenhet og gjerne de ulike salgstrinnene i prosjektet, sier Magnus.

Å presentere slike prosjekter digitalt er komplekst og mange leverandører sliter med å lage solide totalløsninger som fasiliterer for kostnadsreduksjon og tidseffektivisering. Derfor utviklet vi Plyo.Destination som et produkt. Med den gir vi utbyggere verktøyene de trenger for å presentere alle elementene som inngår i sitt prosjekt, for å optimalisere salget av de ulike trinnene og presentere et område som et ønsket sted å både bo og drive næring.

–  Hovedmålet med utviklingen av Plyo.Destination er å tilby en unik måte å profilere for område og destinasjon som helhet samtidig som den ivaretar hvert enkelt byggetrinn. Det er viktig da de X antall enhetene i et stort utbyggingsprosjekt gjerne er av ulik standard, størrelse og prisklasse, men også fordi utbygger ønsker å presentere sine visjoner som selskap, nyheter, informasjon om næring, aktiviteter, bærekraft og annet, sier Severin. 


Essensielt med flerlagsnavigasjon

For å forklare hvordan dette løses rent produktteknisk, trekker Magnus og Severin frem flernavigasjon som essensielt, hvor det øverste navigasjonslaget (topp-navet) er selve paraplyen for prosjektet som helhet, mens det andre laget presenterer de ulike prosjektene (eksempelvis byggetrinn, enheter, områder, aktiviteter) som inngår i destinasjonen som et hele.  

– Dessuten kan man med Plyo.Destination enkelt ta hensyn til ulike byggetrinn etter dato, og vise med visuelle verktøy som 3D-boligvelger eller interaktive kart hvilke ulike interessepunkter som er interessante for målgruppen, minner Severin om. 

Plyos lenge brukte produkter Plyo.NewHome og Plyo.NewLand, inngår fortsatt som komponenter som holder i de ulike elementene som Plyo.Destination samler. Dette betyr at man fortsatt driver med direkte kundereiser inn i delprosjektene, som profileres med samme metodikk som i selskapers portalløsninger.

– Å ha et produkt som Plyo.Destination går dermed ikke på bekostning av kvaliteten av hvert trinn eller prosjekt, eller med tanke på brandingen av prosjektet. Tvert imot tilbyr flerlagsnavigasjonen en bedre kundereise når kunden ønsker å forstå mer av helheten og delenhetene i prosjektet. Med flerlagsnavigasjon får man en helt annen type oversikt over et stort prosjekt som er under utvikling og som enda ikke finnes fysisk, sier Magnus.

Trender i markedet er hele tiden i utvikling, på samme måte som destinasjoner er det. Hvordan imøtekommer Destinations dette? 

– Produktet er i konstant utvikling og vi lærer mye i prosessen av å utforme det. For å imøtekomme våre kunders og partneres store behov og økte fokus om å drive område- og stedsutvikling, trenger vi en fleksibel plattform hvor man kan tilrettelegge for ulike type kundereiser og innfall til kommunikasjon og område-fortelling. Det synes jeg vi har fått til når jeg ser på de ulike måtene eksisterende kunder bruker Plyo.Destination på, avslutter Severin. 


Ønsker du å få vite mer om Plyo.Destination?

Book demo nedenfor

Flere nyheter

Her ser du alle våre nyheter og produktoppdateringer